c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_10_rynek-115.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 9.00

odbędzie się XXXVII sesja Rady Miasta Bolesławiec – w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad XXXVII sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXVII sesji.
  3. Przyjęcie protokołów XXXV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 października 2021 r. oraz XXXVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 3 listopada 2021 r.
  4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 października 2021 r.
  5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

  1. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2021 r.
  2. Projekty uchwał Rady Miasta:

7.1. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec na lata 2021-2036”,

7.2. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

7.3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

7.4. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,

7.5. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec,

7.6. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na 2022 r.,

7.7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na 2022 r.,

7.8. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2022 r.

  1. Sprawy organizacyjne:

8.1.   Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

  1. Zamknięcie sesji.