c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_10_ptasia_odbior_ptasia-110.jpg

Urząd Miasta w Bolesławcu ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pierwszych  działek w rejonie ulic Ptasia-Widok – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Warto przypomnieć, że w sierpniu br. zakończyły  się prace przy budowie dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia-Widok. Drogi powstały przy nowych ulicach: Kormoranów, Żurawiej, Bażantowej, Skowronkowej. W  ramach inwestycji wybudowano drogi o łącznej długości wynoszącej  ponad 1350 m, asfaltowe ciągi pieszo – rowerowe, ciągi pieszo – jezdne oraz oświetlenie. W rejonie ulic Ptasia-Widok zamontowano 49 latarń, działki są w pełni uzbrojone, media są doprowadzone. W latach 2018 -2019 wybudowano sieć kanalizacji ogólnospławnej oraz wodociąg. Oświetlenie uliczne jest energooszczędne.

W I przetargu ustnym nieograniczonym wystawiono działkę o pow. 0.0803 ha przy ul. Żurawiej -  cena wywoławcza działki 160 000 zł. Kolejna działka przy ul. Bażantowej ma powietrznię 0.0742 ha -  cena wywoławcza działki 146 000 zł.  Następna działka przy ul. Żurawiej ma pow. 0.0782 ha - cena wywoławcza działki 155 000 zł.

Termin i miejsce przetargu: 21 grudnia 2021r. godz. 10.00 siedziba Urzędu Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego  nr 1 (biurowiec, IV piętro, sala 412).

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec –„biurowiec” I piętro, pokój 108, (tel. 645 65 15) oraz na stronie internetowej UM Bolesławiec  www.boleslawiec.eu przetargi.