c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_10_729x308.png

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia
w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą1 oraz dawką
dodatkową uzupełniającą2 schemat podstawowy.


Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął
się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką
przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz
pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w
warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2
Środowisko uprawnionych do przyjęcia szczepienia pracowników ochrony zdrowia nie
należy ograniczać wyłącznie do określonej w ustawie grupy zawodów medycznych.
Do przyjęcia szczepienia uprawnieni są również pracownicy zatrudnieni w szeroko
pojętej opiece zdrowotnej (niezależnie od formy zatrudnienia) wykonujący zawody
niemedyczne w tym personel pomocniczy czy administracyjny placówek leczniczych taki
jak przykładowo rejestrator czy salowa pod warunkiem, że charakter wykonywanej
przez nich pracy polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem lub w
warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2.
Ponadto, uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również
uczniowie szkół oraz studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć
dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem.
Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia
pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Dedykowaną szczepionką do
realizacji szczepienia przypominjącego jest szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech,
1 Dawka przypominająca – podawana jest osobom zaszczepionym (te które ukończyły podstawowy
schemat szczepienia przeciwko COVID-19) w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po
szczepieniu.
2 Dawka dodatkowa uzupełniająca – podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których
odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca (podawana w celu osiągnięcia
optymalnej ochrony).
2
niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer/AstraZeneca/Moderna/Johnson&Johnson)
zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką.
Osoby z zaburzeniami odporności zaszczepione szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca)
albo COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) nie otrzymują dawki dodatkowej
uzupełniającej w podstawowym schemacie szczepienia.
Jednocześnie te osoby spełniające kryterium podania dawki przypominającej,
zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, są uprawnione do otrzymania dawki
przypominjącej (preparatem Comirnaty) z zachowaniem odstępu minimum 6 miesięcy
po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Decyzje o realizacji
szczepienia u takich pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz.
Określone w niniejszym komunikacie zalecenia mogą być uaktualnione wraz z decyzją
Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania dla stosowanych
preparatów w realizacji szczepień.
Informacje dodatkowe
 Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi
immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych
w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki przypominającej.
 W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie
szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom
uprawnionym.
 Do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską (na podstawie ustaleń Komisji
Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego) w sprawie przedłużenia ważności
Unijnych Certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki,
ważność wystawionych certyfikatów nie ulega zmianie.
Schematy szczepienia oraz odstęp podania dawki dodatkowej uzupełniającej u osób z
poważnymi zaburzeniami odporności zostały podane w komunikacie nr 11 Ministra
Zdrowia z dnia 1 września 2021 r. https://www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-wsprawie-
szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa
Rejestracja tej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.
Z poważaniemz upoważnienia Ministra
ZdrowiaMaciej Miłkowski
/dokument podpisany elektronicznie/
3

KOMUNIKATKomunikat28092021 (2).pdf