c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_09_boleslawiec_wkwiatach_w_kwiatach-349.jpg

28 września 2021 r. nastąpiło ogłoszenie wyników w konkursie „Bolesławiec w kwiatach”. Konkurs po rocznej przerwie pandemicznej powrócił do Bolesławca. Organizatorami konkursu są Towarzystwo Miłośników Bolesławca, Urząd Miasta Bolesławiec oraz Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy.

 

Warto przypomnieć, że konkurs w swojej wieloletniej historii zyskał renomę. Zgłaszają się do niego zarówno osoby prywatne, jak i firmy  - zarządcy obiektów użyteczności publicznej. Już od wielu lat aranżacje konkursowe przyczyniają się do upiększania miasta i zachęcają do poprawy estetyki otoczenia. W konkursie biorą udział zgłoszone przez mieszkańców ukwiecone okna, balkony i ogródki, a także wybrane przez komisję konkursową miejsca warte zauważenia i wyróżnienia.

W tegorocznej edycji wzięło udział 26  uczestników. Komisja konkursowa obradowała w składzie: Zygmunt Brusiło - prezes Towarzystwa Miłośników Bolesławca, Adam Biesiadecki – radny Rady Miasta Bolesławiec, zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Joanna Sawicka – Miejska Biblioteka Publiczna, kierownik Miejskiego Centrum Edukacji  Ekologicznej, Małgorzata Rychert – inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji
Miejskich UM Bolesławiec. Komisja podsumowała wyniki dwóch przeglądów zgłoszonych do konkursu ukwieconych okien, balkonów, ogródków w zabudowie wielorodzinnej oraz ogródków przy obiektach użyteczności publicznej. Kategoria „Najpiękniej ukwiecony Rodzinny Ogród Działkowy” nagradzana  jest zgodnie protokołem Polskiego Związku Działkowców - Kolegium Prezesów w Bolesławcu.

Laureaci konkursu „Bolesławiec w kwiatach” 

- Najpiękniej ukwiecone okno:

  1. Ludwika Mordosewicz, 2. Bogdan Staniewski, 3. Michalina Jajko

- Najpiękniej ukwiecony balkon:

  1. Jan Marchwiński, 2. Marta Kuśmierczak, 3. Rajmund Śledziński, 3. Marek Szulik

Wyróżnienie: Anna Kauzik, Katarzyna Szaja, Edyta Jankiewicz

- Najpiękniej ukwiecony ogródek w zabudowie wielorodzinnej:

  1. Teresa Żygadło, 2. Krystyna Kubicka, 3. Albina Szymczewska, 3. Rozalia Staniewska

Wyróżnienie: Janina Syguła, Helena Szyszka, Stefania Bąk, Jan Jajko, Maria Surowiecka

- Najpiękniej ukwiecony ogródek przy obiekcie użyteczności publicznej:

Wyróżnienie: Julia Suder/Toscano

- Najpiękniej ukwiecony Rodzinny Ogród Działkowy:

  1. Stokrotka, 2. Malwa, 3. Kolejarz

Wyróżnienie: Cegiełka, Pod Dębami, Sława.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Nag

rodami w konkursie są talony do sklepu ,,Mrówka” w Bolesławcu o łącznej wartości 10350 zł - z terminem ważności talonów do 31 maja 2022 r. - ufundowane z budżetu miasta Bolesławca.