c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_09_wrzesien_2020-339.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  29 września 2021 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Bolesławiec
– w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad XXXIV sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXIV sesji.
 3. Przyjęcie protokołów XXXII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20 sierpnia 2021 r. oraz XXXIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 sierpnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 sierpnia  2021 r.
 5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2021 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych
  w mieście Bolesławiec”.
 3. Informacja o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach
  i szkołach podstawowych.
 4. Projekty uchwał Rady Miasta:

9.1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

9.2. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,

9.3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.

 1. Sprawy organizacyjne:

10.1.   Informacje bieżące dla Rady Miasta.

 1. Zamknięcie sesji