c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_09_sybiracy_sybiracy-110.jpg

Bolesławieckie „Spotkanie Żywej Pamięci Polskiego Sybiru” w dniu 17 września upamiętnia rocznicę agresji ZSRR na Polskę i jej konsekwencje: zajęcie ziem polskich przez dwóch okupantów, układ zawarty między hitlerowskimi Niemcami i Związkiem Sowieckim - pakt Ribbentrop - Mołotow,  „czwarty rozbiór Polski”, deportacje całych rodzin na Sybir.

Polacy na zajętych przez Sowietów ziemiach poddani byli licznym represjom, tracili mienie, wolność i życie. Na miejscu zsyłki poddani byli niewolniczej pracy, w nędzy, chorobie i głodzie.

Pamiętając o bolesnych wydarzeniach oraz o wszystkich deportowanych na nieludzką ziemię, tych, którzy zginęli w obozach oraz tych, którym udało się wrócić do Ojczyzny – bolesławianie oddali cześć oraz złożyli wieńce pod pomnikiem „W hołdzie Polskim Męczennikom Syberii oraz Pomordowanym w Katyniu i Łagrach”.

W uroczystym „Spotkaniu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru” - na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu - wzięli udział przedstawiciele samorządów, reprezentacje stowarzyszeń i instytucji, harcerze, uczniowie i nauczyciele oraz główni bohaterowie uroczystości - Sybiracy.

Organizatorami uroczystości są Zarząd Koła Związku Sybiraków oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu.