Info1.pngMarszałek Województwa Dolnośląskiego, pismem z dnia 23 sierpnia 2021 r. znak: DOW-S-VI.7010.2.2021.AA, zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety przeznaczonej dla mieszkańców, dotyczącej najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.

www.eko-precyzja.eu/dolnyslask.php

Pobierz: PLIK PDF