c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_04_rondo-460.jpg

Trwają prace projektowe II etapu obwodnicy Bolesławca. Projektowany odcinek stanowi ostatni etap budowy ciągu komunikacyjnego - wschodniej obwodnicy Bolesławca, który docelowo umożliwi objazd miasta od jego północnej i wschodniej strony.

 

Plan orientacyjny wschodniej obwodnicy prezentuje mapa projektowa, na której zaznaczono cztery warianty przebiegu drogi, które różnią się punktem włączenia w istniejący przebieg drogi wojewódzkiej nr 297 w rejonie miejscowości Łąka oraz miejscem i kątem przecięcia z linią kolejową nr 282. Wszystkie przedstawione warianty kończą swój bieg na istniejącym rondzie w ciągu drogi krajowej nr 94 w Kruszynie. Obecnie, zadaniem projektantów jest analiza możliwych wariantów kompleksowych rozwiązań, które mają na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności wschodniej obwodnicy. Rozwiązania najbardziej korzystne pod względem finansowym, logistycznym i społecznym.
c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_04_01_DW297_Plan_orientacyjny_ORTO-1.0_1_5000_compressed.jpg

Warto przypomnieć, że w styczniu br. Dolnośląska Służba Dróg I Kolei we Wrocławiu podpisała umowę na wykonanie projektu budowy II etapu obwodnicy Bolesławca. Celem inwestycji jest kontynuowanie budowy nowego połączenia umożliwiającego przejazd z węzła autostrady A4 do miejscowościami leżących na południe i wschód od Bolesławca bez konieczności przejazdu przez miasto. Planowany odcinek skomunikuje drogę wojewódzką nr 297 z drogą krajową nr 94 w kierunku węzła Krzywa i poprzez istniejący odcinek południowo-wschodniej obwodnicy Bolesławca z drogą wojewódzką nr 363 w kierunku Złotoryi. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. z Poznania.