c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_04_palac_pucklera_pucklera-115.jpg

14 kwietnia 2021 r prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz Adam Jakóbiec, dyrektor Lindner Polska Sp. z o.o.  podpisali umowę na przebudowę budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki.

Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki to zadanie realizowane w ramach projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki - włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych". Wartość podpisanej umowy wynosi 23.402.115 zł.

Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała dofinansowanie. Projekt  „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  Całkowita wartość projektu 19 994 046,98 zł, przyznana kwota dofinansowania 15 108 099,97 zł. Projekt został przygotowany w kooperacji z norweskim Telemark Museum i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Podpisanie umowy na przebudowę nastąpiło na terenie dawnego pałacu Pücklera, który zostanie zaadaptowany na nową siedzibę Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Prezydent Piotr Roman podkreślił znaczenie remontowanego zabytku dla społeczności lokalnej i nowe możliwości Muzeum Ceramiki. Nowa siedziba to ponad 2 000 m kw. powierzchni użytkowej i nowe możliwości wystawiennicze, edukacyjne oraz funkcjonalne. Znaczenie nowego obiektu w kontekście włączenia Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych zaakcentowała dyrektor Muzeum Ceramiki – Anna Bober-Tubaj.

Warto przypomnieć, że zabytek stanie się miejscem udostępniania nowej oferty kulturalno-edukacyjnej, przestrzenią do rozwijania i budowania poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty, podnoszenia świadomości na temat tradycji ceramicznych oraz promowania dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. W zabytkowym pałacu Pücklera organizowane będą m.in. warsztaty, wystawy, konferencje, lekcje muzealne, działania artystyczne, pokazy i prelekcje, zajęcia manualne m.in. dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie tworzenia i zdobienia ceramiki, warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Projekt rewitalizacji i aranżacji dziewiętnastowiecznego budynku przygotowała pracownia TOYA DESIGN. Muzeum przeniesie się do odrestaurowanego obiektu w 2023 r.

Celem projektu jest włączenie polskiego Bolesławca i norweskiego Porsgrunn do Europejskiego Szlaku Ceramiki.

Europejski Szlak Ceramiki funkcjonuje od 2012 roku. Jego celem jest propagowanie wartości dziedzictwa kulturowego związanego z wytwarzaniem ceramiki poprzez tworzenie zrównoważonej i konkurencyjnej oferty turystycznej, opartej nie tylko na produkcji  i zbiorach  (warsztaty i muzea), ale także na kompleksowym rozwoju  kulturalnym i społecznym, jaki miasta ceramiki  przeżywały na przestrzeni lat. Działalność członków ESC przez pierwsze 5 lat była koordynowana przez miasto Limoges, a od 2018 r. koordynatorem jest miasto Faenza.

Obecna lista członków Stowarzyszenia:

- miasta: Faenza – Włochy, Limoges – Francja, Gmunden – Austria, Höhr-Grenzhausen – Niemcy, Aveiro – Portugalia, Manises – Hiszpania, Castelló de la Plana – Hiszpania, Bolesławiec – Polska,

- instytucje: Porzellanikon Museum w Selb – Niemcy, Museum Prinsenhof Delft – Holandia, Telemark Museum w Skien – Norwegia, Państwowa Agencja Turystyki – Azerbejdżan, Fundacja Iznik – Turcja.

Cele statutowe, które realizuje Stowarzyszenie:

- upowszechnianie wiedzy o europejskim dziedzictwie kulturowym, materialnym i niematerialnym, związanym z ceramiką, jego ochrona i wzmacnianie;

- koordynowanie i tworzenie synergii między najważniejszymi europejskimi podmiotami związanymi z ceramiką w ramach wspólnego transnarodowego szlaku zwanego Europejskim Szlakiem Ceramiki – Szlaku Kulturowego  Rady Europy;

- podejmowanie inicjatyw popularyzujących badania, poznawanie i waloryzację kultury i tradycji ceramicznych oraz miejsc zlokalizowanych na szlaku;

- współpraca z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w celu badania zagadnień związanych z ceramiką;

- promowanie wśród młodych Europejczyków, a zwłaszcza w systemie edukacyjnym, badań naukowych, wymiany kulturalnej i edukacyjnej skoncentrowanej na tematyce Szlaku;

- promowanie dialogu i wymiany najlepszych praktyk w zakresie ulepszania Szlaku z innymi europejskimi szlakami kulturowymi;

- włączanie w strukturę stowarzyszenia innych „tras lokalnych”, które wzbogacają pierwotną trasę, zwiększając jej wartość jako promotora wspólnej tożsamości europejskiej;

- zapewnienie zrównoważonego i etycznego rozwoju turystyki poprzez wspieranie we właściwych organach terytorialnych tworzenia odpowiedniej infrastruktury i usług w celu lepszego wykorzystania szlaków, zgodnie z logiką zrównoważonej turystyki;

- dążenie do jakościowego doskonalenia swojej działalności poprzez stały monitoring i promocję owocnych relacji z instytucjami europejskimi (Radą Europy i Unią Europejską), organizacjami międzynarodowymi, Europejskim Instytutem Szlaków Kulturowych w Luksemburgu;

- współpraca z jednostkami, uniwersytetami i stowarzyszeniami, które działają na rzecz rozwoju i wzmacniania ceramiki;

- budowanie relacji i realizowanie projektów owocnej wymiany kulturalnej, turystycznej, gospodarczej i edukacyjnej z pokrewnymi podmiotami pozaeuropejskimi, a w szczególności z wiodącymi światowymi ośrodkami ceramicznymi, takimi jak chińskie miasto Jingdezhen, koreańskie miasto Icheon oraz innymi. https://www.europeanrouteofceramics.eu