c_200_140_16777215_00_images_ikony_KOMISJE.jpgPrzewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 7 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie petycji  z 9 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia przez tutejszą Radę opinii dot. przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 • Projekt opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczący petycji  z 9 lutego 2021 r.
 • Projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia petycji z 9 lutego 2021 r.
 1. Przedstawienie petycji złożonej w interesie publicznym 
  20 lutego 2021 r. dot. rozpoczęcia działań, które mogą wpłynąć na poprawę jakości żywności oraz podniesienie poziomu  świadomości wśród mieszkańców
  i podjęcia w tym zakresie odpowiedniej uchwały.
 • Projekt opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczący petycji  z 20 lutego 2021 r.
 • Projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia petycji  z dnia 20 lutego 2021 r.
 1. Przedstawienie skargi na Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.
 • Projekt opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczący wniesionej skargi.
 • Projekt uchwały dotyczący skargi na Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.
 1. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.