c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_03_twining.jpg

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu znalazła się wśród 55 szkół, które w tym roku otrzymały Odznakę Szkoły eTwinning.

Nauczycielki szkoły - Dorota Stanałowska, Agnieszka Bednarska, Jolanta Wierzbicka, Barbara Dolecka i Danuta Dereszyńska- współpracujące z eTwinning, prowadzące projekty, swoją pracą, zaangażowaniem przyczyniły się do tego sukcesu. Gratulacje!

Zdobywanie odznaki Szkoła eTwinning to proces ukierunkowany na rozwój, którego elementy można obiektywnie ocenić i składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy to automatyczne sprawdzenie trzech następujących punktów:

- szkoła jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad dwóch lat,

- podczas składania wniosku, ze szkołą powiązanych jest co najmniej dwóch nauczycieli aktywnych w eTwinningu,

- nauczyciel jest uznawany za aktywnego, jeśli założy własny projekt lub przyłączy się do aktywnej współpracy, lub w rozpatrywanym okresie weźmie udział w wydarzeniu online, learning event lub seminarium online,

- zrealizowano europejski projekt eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości (w ciągu ostatnich dwóch lat licząc wstecz od daty składania wniosku o odznakę).

Etap drugi polega na wypełnieniu formularza samoewaluacyjnego wspomnianego wyżej, z uwzględnieniem następujących sześciu kryteriów:

- Kryterium A.- Szkoła musi zademonstrować działania, które dowiodą świadomości nauczycieli/uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

- Kryterium B.- Szkoła musi zademonstrować istnienie aktywnej współpracy pomiędzy grupą trzech lub więcej nauczycieli z danej szkoły w ramach działań  eTwinning.

- Kryterium C.- Szkoła musi pokazać, że przynajmniej dwie grupy uczniów w szkole są zaangażowane w projekty eTwinning.

- Kryterium D.- Szkoła musi pokazać, że przynajmniej dwóch nauczycieli aktywnie działających w eTwinningu wzięło udział w przynajmniej jednym wydarzeniu edukacyjnym, i że wnieśli oni wkład na rzecz strategicznego rozwoju szkoły.

- Kryterium E.- Szkoła musi publicznie pokazać swoje zaangażowanie w eTwinning. Może to uczynić np. poprzez pokazanie logo i/lub poprzez opisanie swoich działań w eTwinningu na stronie szkoły lub może to być „dowód” w postaci materiałów promocyjnych szkoły/dokumentu dotyczącego polityki szkoły.

- Kryterium F.- Szkoła musi dowieść, że w roku, w którym przyznano odznakę Szkoła eTwinning w szkole lub w lokalnej społeczności odbyły się działania promocyjne na rzecz eTwinningu.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu przedstawiła materiały świadczące o spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów, które zostały potwierdzone przez dyrektora szkoły.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej szkoły, by na bieżąco śledzić działania projektowe związane z eTwinning: http://www.sp5.boleslawiec.eu/. (info SP nr 5)