c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_03_mpp4_dzien_wody_dzien_wody-111.jpg

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku, corocznie obchodzone jest 22 marca. Dzieci Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu aktywnie uczestniczyły w obchodach Dnia Wody.

 

 

 

Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. „Woda źródło życia”-taka była myśl przewodnia, która towarzyszyła tego dnia wszelkim aktywnościom.

W poszczególnych grupach odbyły się zabawy muzyczno-ruchowe, plastyczne  i badawcze.  Dzieci ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń. Poznały jak wygląda obieg wody w przyrodzie, jakie są jej właściwości, co pływa a co tonie w wodzie. Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia  i należy ja oszczędzać. Na  zakończenie Dnia Wody dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę, którą poznały podczas realizacji programu edukacyjnego „Mamo, Tato, Wolę wodę!”. (info MPP nr 4)