c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_10_ratusz-445.JPG

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec postanowił posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 5 listopada  2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosku NSZZ „Solidarność” o interwencję w sprawie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Piastów 17 w Bolesławcu.
  3. Przedstawienie petycji w sprawie weryfikacji uprawnień emerytalnych kadry kierowniczej zatrudnionej na etatach w podległych spółkach w celu przejścia tych osób na emeryturę.
  4. Projekt opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dot. wniesionej petycji.
  5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  6. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.