c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_10_glina_19.jpg

Wśród wielu działań zatrzymanych lub uniemożliwionych przez epidemię znalazło się również zadanie „Ekoceramiczne dziedzictwo” przygotowane przez Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu.

Jego adresatami byli uczniowie klas siódmych bolesławieckich szkół podstawowych. Udało się zrealizować 5 z planowanych 10 wyjazdów do kopalni „Ekoceramika” w Suszkach. Setka uczniów, która zdążyła pojechać przed przejściem na nauczanie zdalne, obejrzała proces wydobycia i przygotowania do produkcji gliny – najcenniejszego surowca mineralnego naszych okolic. Ubrudzona gliną, ale zaciekawiona młodzież obserwowała pracę kopalni, wykorzystanie nowoczesnych urządzeń wydobywczych, mogła porównać nieoczyszczony surowiec z gliną gotową do transportu do firm ceramicznych w całej Polsce.

Drugim etapem wycieczki był pobyt na terenie zrekultywowanej kopalni gliny w Zebrzydowej. Miejsce to, po zakończeniu wydobycia, oddano naturze tworząc przestrzeń rekreacyjną z kilkoma gatunkami ryb w pokopalnianych zalewach i osiedlonymi niedawno bobrami. Wszyscy uczestnicy skorzystali z możliwości pieczenia kiełbasek przy ognisku i dodatkowego bonusu, jakim okazały się zbiory rosnących w pobliżu grzybów.

Zadanie, we współpracy z firmą „Ekoceramika” Sp z o.o., zrealizowano w ramach projektu „Ekologia? Naturalnie!” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. (info MCEE)