c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_10_boleslawiec_2020-111.jpgW Gminie Miejskiej Bolesławiec właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (tj. szkoły, instytucje kultury, zdrowia, ogrody działkowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą – osoby fizyczne oraz osoby prawne), po 1 stycznia 2021 r. nie będą wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy.

Właściciele będą zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z jednostką odbierającą odpady komunalne, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – na zasadzie wolnego wyboru.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą kontrolowani pod względem posiadania umów na wywóz odpadów komunalnych oraz realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.