c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_06_collage.jpg

Projekt "W labiryncie książek", zrealizowany przez grupę uczniów z klas Vc, VIa i VIb pod opieką pań: Teresy Prokowskiej, Izabeli Kulpy i Marzeny Medyńskiej, został zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu eTwinning w kategorii wiekowej 11-15 lat.

 

Tematyka projektu koncentrowała się wokół książki i biblioteki. Dotyczyła poszukiwania nowych, atrakcyjnych form promocji czytelnictwa, kreatywnego wykorzystania nowoczesnych technologii do zaszczepienia w młodych ludziach miłości do książek i wykształcenia w nich nawyku czytania.

Uczestnicy dzielili się swoimi zainteresowaniami czytelniczymi – prezentowali ulubione książki, wymieniali uwagi na temat ulubionych bohaterów, porównywali i komentowali wybory rówieśników. Na Padlecie stworzyli obszerną bazę polecanych przez siebie książek. Zachęcali do sięgnięcia po wybrane pozycje, tworząc za pomocą narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych różnorodne materiały promocyjne – m.in. plakaty, animacje, filmy, recenzje, komiksy.

Uczniowie uruchamiali wyobraźnię i kreatywność, wcielając się w różne role. Napisali wspólnie sześć opowiadań, opracowali je i wydali w formie e-booków oraz wideobooków.  Przygotowali tradycyjną i interaktywną literacką grę planszową „LEKTURKA” oraz multimedialną grę „LABIRYNT”, opracowywali dla siebie zagadki literackie, organizowali w szkołach książkowe turnieje. Prowadzili bloga propagującego wybrane książki. Chętnie angażowali się w niekonwencjonalne działania, m.in. budowanie w bibliotekach labiryntów z książek, tworzenie kolorowych drzewek czytelniczych oraz książkowych dekoracji świątecznych.

Tegoroczne zwycięstwo w konkursie jest kolejnym sukcesem projektów eTwinning realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu. Wiele z nich zostało wyróżnionych Krajową i Europejską odznaką Jakości, kilka zostało nagrodzonych w konkursie ogólnopolskim, a projekt Is this castle haunted? zdobył I miejsce w europejskim konkursie Nagrody eTwinning 2016.

W marcu 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu została wyróżniona europejską Odznaką Szkoły eTwinning. Odznaka Szkoły eTwinning jest symbolem uznania dla najbardziej aktywnych placówek – tych, w których na sukces projektów eTwinning pracuje zespół zaangażowanych, twórczych i innowacyjnych nauczycieli.

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning” – organizowany co roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Jego celem jest wybranie i upowszechnienie najlepszych międzynarodowych projektów zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli.

eTwinning to europejska sieć szkolnej współpracy. Umożliwia szkołom prowadzenie wspólnych działań za pośrednictwem Internetu i nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Program jest skierowany do szkół i przedszkoli i finansowany z budżetu Komisji Europejskiej za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w ramach programu Erasmus+.

c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_06_logo-2.png