c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_06_egzamin_egzamin-244.jpg

 

 

 

 

 

DANE O LICZBIE UCZNIÓW PISZĄCYCH EGZAMIN ÓSMOLKASISTY
- CZĘŚĆ III: język obcy nowożytny - 18 kwietnia 2020 r.    językowa

                   
 

Liczba uczniów

Szkoła

w klasach VIII

którzy zgłosili się              i pisali egzamin

laureatów konkursów   lub zwolnionych z egzaminu         

którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby

którzy nie zgłosili się i nie pisali egzaminu

w tym z kol. 4 bez podania powodu

który pisali egzamin w wydłużonym czasie

którzy pisali inny test  

którzy przerwali pisanie egzaminu

1

2

3

   

4

5

6

7

8

SP nr 1

58

57

0

1

0

0

5

1

0

SP nr 2

63

62

0

1

0

0

5

1

0

SP nr 3

46

46

0

0

0

0

4

0

0

SP nr 4

86

86

0

0

0

0

11

2

0

SP nr 5

60

60

0

0

0

0

2

0

0

PSP z OPdP

9

7

0

0

2

2

0

0

0

Pub. SP Zak. Pijarów

22

22

0

0

0

0

1

0

0

Niepub. SP OXPRESS

28

28

0

0

0

0

4

0

0

RAZEM

372

368

0

2

2

2

32

4

0

                   

UWAGI:

* Zwolniona przez OKE (SP2)