c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_06_egzamin-112.jpg

 

 

 

 

 

DANE O LICZBIE UCZNIÓW PISZĄCYCH EGZAMIN ÓSMOLKASISTY

         

- CZĘŚĆ II: matematyka - 17 czerwca 2020 r.

           
                   
 

Liczba uczniów

Szkoła

w klasach VIII

którzy zgłosili się              i pisali egzamin

laureatów konkursów   lub zwolnionych z egzaminu         

którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby

którzy nie zgłosili się i nie pisali egzaminu

w tym z kol. 4 bez podania powodu

który pisali egzamin w wydłużonym czasie

którzy pisali inny test  

którzy przerwali pisanie egzaminu

1

2

3

   

4

5

6

7

8

SP nr 1

58

57

0

1

0

0

5

1

0

SP nr 2

63

62

0

1

0

0

5

2

 

SP nr 3

46

46

0

0

0

0

4

0

0

SP nr 4

86

86

0

0

0

0

11

2

0

SP nr 5

60

60

0

0

0

0

2

0

0

PSP z OPdP

9

7

0

0

2

2

0

0

0

Pub. SP Zak. Pijarów

22

21

1

0

0

0

1

0

0

Niepub. SP OXPRESS

28

28

0

0

0

0

4

0

0

RAZEM

372

367

1

2

2

2

32

5

0

Dzień

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

16 czerwca, wtorek

język polski

09:00

120 minut

17 czerwca, środa

matematyka

09:00

100 minut

18 czerwca, czwartek

język obcy nowożytny

09:00

90 minut

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br.

Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.