c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_06_dip.jpg

 

 

 

 

 

 

1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – Regionalny Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dotacje na finansowanie kapitału obrotowego dla MŚP prowadzących jako przeważającą działalność w zakresie:

  • Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie
  • Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
  • Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
  • Sekcja R cały dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  • Sekcja R cały dział 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
  • Sekcja R cały dział 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 23.06.2020 r.  do godz. 15.00 dnia 26.06.2020 r

lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na nabór.

Szczegółowe informacje o naborze:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1485-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-399-20.html