c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_06_staw-342.JPG

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dniem 31 marca 2020 r. został zawieszony bieg terminu wyłożenia projekt uproszczonego planu urządzania lasu sporządzonego dla Miasta Bolesławiec dla obrębów: nr 0005 Bolesławiec-5, nr 0006 Bolesławiec-6, nr 0007 Bolesławiec-7, nr 0008 Bolesławiec-8 oraz nr 0013, Bolesławiec-13.

 

            Z dniem 24 maja 2020 r. przywraca się zawieszony w dniu 31 marca 2020 r. termin wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. W związku z powyższym termin wyłożenia zostaje przedłużony do dnia 15 czerwca 2020 r.

Plan jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy pl. Piłsudskiego 1
w pokoju 105 (biurowiec, I piętro w godzinach pracy Urzędu).

            Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie do 15 lipca 2020 r.

c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_06_info_lasu.jpg