c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_05_mpp4_pandemia-119.jpg

Szanowni Rodzice, informujemy, że wznowienie sprawowania opieki przedszkolnej miejskich  przedszkoli publicznych w Bolesławcu nastąpi 25  maja 2020 r. (poniedziałek). Placówki będą dostępne w  godzinach  funkcjonowania przedszkoli, ale w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji musimy znacząco ograniczyć liczbę dostępnych miejsc. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały:

▪️ dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

▪️ dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W celu zagwarantowania miejsc dla ww. dzieci prosimy rodziców spełniających opisane wyżej kryteria o składanie deklaracji dotyczącej korzystania z opieki w czasie epidemii COVID-19 do przedszkola, do  którego  dziecko jest zapisane. Szczegółowe informacje dostępne na stronach internetowych przedszkoli. Apelujemy, aby z opieki przedszkolnej  korzystali tylko ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.