c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_05_Ulotka_nr_1.png

 

 

 

 

 


* UWAŻAJ NA OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY LEKÓW LUB MEDYKAMENTÓW

* KORZYSTAJ TYLKO ZE SPRAWDZONYCH PORTALI ZAKUPOWYCH LUB AUKCYJNYCH

* BĄDŹ WYCZULONY PRZY ZMIANIE HASEŁ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

* NIE OTWIERAJ LINKÓW Z NIEZNANYCH STRON INTERNETOWYCH

* NIE ODPOWIADAJ NA PODEJRZANE SMS Y DOT EPIDEMII CZY PRZESYŁEK KURIERSKICH

* UWAŻAJ NA UMOWY I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZAWIERANE PRZEZ INTERNET

* UWAŻAJ NA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE LUB KOMUNIKATY (#FAKE NEWSY!)

* POSZUKUJĄC INFORMACJI KORZYSTAJ Z OFICJALNYCH STRON
  INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ORAZ SŁUŻB

* PAMIĘTAJ , ŻE MINISTERSTWO ZDROWIA I INNE SŁUŻBY NIE ZWRACAJĄ SIĘ
  POPRZEZ SMS LUB E MAIL Z INFORMACJĄ O PŁATNYCH USŁUGACH

* NIE WPUSZCZAJ DO DOMU NIEZNANYCH OSÓB
  (MOŻESZ ŻĄDAĆ OKAZANIA DOKUMENTÓW

* UWAŻAJ NA NOWĄ METODĘ OSZUSTWA POLEGAJĄCĄ NA WYŁUDZANIU
  PIENIĘDZY NA LECZENIE OSOBY BLISKIEJ NP. CHOREJ NA COVID 19

* UWAŻAJ NA OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY LEKÓW LUB MEDYKAMENTÓW

* KORZYSTAJ TYLKO ZE SPRAWDZONYCH PORTALI ZAKUPOWYCH LUB AUKCYJNYCH

* BĄDŹ WYCZULONY PRZY ZMIANIE HASEŁ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

* NIE OTWIERAJ LINKÓW Z NIEZNANYCH STRON INTERNETOWYCH

* NIE ODPOWIADAJ NA PODEJRZANE SMS Y DOT EPIDEMII CZY PRZESYŁEK KURIERSKICH

* UWAŻAJ NA UMOWY I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZAWIERANE PRZEZ INTERNET
  WYDZIAŁ PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ BIURA PREWENCJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
  SPRAWDZAJ KAŻDĄ NIEPOKOJACĄ INFORMACJĘ, ZADZWOŃ DO RODZINY LUB PRZYJACIÓŁ
  W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI, POWIADOM TELEFONICZNIE
  POLICJĘ

c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_05_Ulotka_nr_2.jpg