c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_04_prezydent-110.jpg

Prezydent Piotr Roman poinformował, iż szkoły realizują zdalne nauczanie w zakresie podstawy programowej.

 

 

 

 

 

Dyrektorzy szkół w Bolesławcu ustalili z nauczycielami formę i zasady takiego nauczania. Należy tu podkreślić, że nauczyciele i uczniowie w początkowej fazie realizacji tej formy zdalnego nauczania poświęcają więcej czasu, co wynika z poznawania nowych aplikacji do zdalnego nauczania. Wszystkie bolesławieckie szkoły mają e-dziennik, co znacząco ułatwia kontakt z uczniami i rodzicami oraz realizację zdalnego nauczania w formie wysyłania tematu i toku lekcji oraz ćwiczeń do samodzielnego wykonania przez uczniów.  Większość działań edukacyjnych związana jest z pracą na podręcznikach z poszczególnych przedmiotów i ćwiczeniach. Większości nauczycieli współpracuje z rodzicami w celu realizacji niezbędnych działów materiału z dostosowaniem wymagań do możliwości uczniów, aby nie obciążać ich zbytnio dużą liczbą prac i zadań. Problemem zdalnego nauczania jest jeszcze dostęp do internetu i sprzętu komputerowego wśród uczniów, jak i nauczycieli. Szkoły dokonują rozeznania w tym zakresie. Z informacji uzyskanych od dyrektorów jednostek oświatowych wiadomo, że nauczyciele mogą wypożyczyć sprzęt ze szkoły lub pracować na terenie szkoły – gdzie jest dostęp do szerokopasmowego internetu i sprzętu. Z uczniami bez dostępu do internetu komunikacja prowadzona jest telefonicznie. W najbliższym czasie Gmina Miejska Bolesławiec złoży wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji z zapotrzebowaniem  na laptopy dla uczniów i nauczycieli, co ostatecznie powinno rozwiązać problem zdalnego nauczania. Uczniowie, którzy potrzebują sprzętu lub dostępu do internetu będą to mieli zapewnione, ale wymaga to jeszcze trochę czasu. Aktualnie nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała sprawa z egzaminami ósmoklasistów.