Info1.pngW związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na projekt, którego partnerem jest  Miasto Bolesławiec, zapraszamy Państwa w imieniu Lidera Projektu na spotkanie informacyjne poświęcone  zasadom działania programu oraz możliwościom ubiegania się przez mieszkańców o granty na wymianę kotłów stałopalnych.

 

Termin i miejsce spotkania informacyjnego: 

21 lutego (piątek), początek spotkania godz. 15:30, czas trwania: ok. 2 godzin

Miejsce: sala konferencyjna, Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Pl. Piłsudskiego 1 c, Bolesławiec.

Tematyka spotkania:

  • Na czym polega konkurs grantowy? Jakie wymogi trzeba będzie spełnić, aby móc liczyć na uzyskanie grantu?
  • Jaki rodzaj instalacji grzewczych będzie objęty wsparciem grantowym?
  • W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? - uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości?
  • Jakie działania można podjąć w okresie przedkonkursowym, aby zwiększyć szanse uzyskania grantu?
  • Pytania i odpowiedzi.

Podstawowe zasady

Pragniemy przypomnieć, że dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący  wymieniać kotły i piece na paliwa stałe, gównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).

W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego).  Nie jest dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze).

Liderem i operatorem projektu jest Centrum Technologii Energetycznych, działające w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy.

Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.

Warto pamiętać, że:

  • Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym (zostanie ogłoszony w najbliższych dwóch miesiącach).
  • Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.

Wiele czynności przygotowawczych związanych z udziałem w konkursie należy podjąć z wyprzedzeniem. Pozwoli to w bardziej przemyślany sposób przystąpić do konkursu grantowego.

  • Formalnym wymogiem, aby ubiegać się o grant będzie wykonanie audytu energetycznego budynku oraz koncepcji technicznej modernizacji kotłowni (w związku z obowiązkiem likwidacji starego kotła i przejścia na technologie grzewcze objęte wsparciem w ramach projektu).
  • Mieszkańcy będą mogli skorzystać z kompleksowego wsparcia w zakresie oceny zapotrzebowania na energię i ciepło w ich budynku, wykonania audytu energetycznego oraz racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków. Szczegółowa informacja na ten temat zostanie przekazana w trakcie spotkania z mieszkańcami.
  • Wsparcie takie zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom zarówno na etapie przedkonkursowym (a więc już w lutym i marcu 2020), jak i konkursowym (kwiecień br.).