c_128_181_16777215_00_images_stories_info_2020_02_nowerynki.jpg

Elektroniczny Formularz zgłoszenia udziału https://forms.gle/byFDxHaDNXREAnou5

 

Więcej informacji po numerem telefonu 71 736 63 07.

 

Zespół projektu „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie

rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą – II edycja”

Dział Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

Al. Kasztanowa 3a-5

53-125 Wrocław

tel. 71 736 63 07

www.dawg.pl

dawg.jpg

NIP 899-251-47-80

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000213275

Wysokość kapitału zakładowego: 39 646 500,00 PLN