c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_02_segregacja-2020_1.png

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Bolesławca za rok 2019 pokazuje, że mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej coraz lepiej segregują odpady. Znacznie gorzej sytuacja wygląda w zabudowie wielolokalowej. Tymczasem przepisy prawa narzucają coraz większe wymagania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Jest to w interesie nas wszystkich, bo właściwa segregacja odpadów to nie tylko czystsze środowisko, ale również szansa na zahamowanie wzrostu opłaty za odbiór odpadów.

 

Co zrobić, żeby śmieci nas nie zasypały?

Po pierwsze: zapobiegać ich powstawaniu

Wystarczy kilka drobnych zmian w naszych codziennych przyzwyczajeniach i nawykach, a zaoszczędzimy pieniądze w naszym domowym budżecie, pomożemy potrzebującym i zadbamy o środowisko.

- Zanim udamy się do sklepu, zaplanujmy zakupy, nie kupujmy nadmiernych ilości produktów, zwłaszcza tych z krótkim terminem przydatności do spożycia, by za chwilę nie trafiły do śmietnika.

- Używajmy toreb i opakowań wielokrotnego użytku, które nie tylko zmniejszą ilość produkowanych przez nas odpadów, ale przełożą się wprost na nasze oszczędności.     

Po drugie: zamiast wyrzucić, przekazać dalej

Zanim wyrzucimy rzeczy niepotrzebne, zastanówmy się czy nie przydałyby się komuś innemu. Rzeczy używane np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, zabawki, sprzęty sportowe podaruj znajomym lub oddaj instytucjom, które przekażą je potrzebującym. 

Pamiętajmy, że każda rzecz przywożona do PSZOK jest odpadem i nie może być wykorzystywana już w żaden inny sposób.

Po trzecie: właściwie segregować

Bez odpowiedniej segregacji u źródła, czyli już w naszych domach, wszyst­kie odpady trafiałyby na składowiska. Selektywna zbiórka odpa­dów minimalizuje ilość składowanych śmieci, ponieważ większość z nich trafia do zakładów zajmujących się ich odzyskiem i recyklingiem. Zada­niem każdego z nas jest odpowiednie przygotowanie odpadów do tych pro­cesów, aby zminimalizować straty w ich przetwarzaniu.

To właśnie dzięki segregacji możliwe jest późniejsze odzyskanie sub­stancji lub materiałów zawartych w odpadach, a tym samym danie im tzw. drugiego życia za pośrednictwem nowych produktów, które zostaną wytworzone z odzyskanych surowców wtórnych.

Recykling pozwala na zaoszczędzenie energii i zasobów środowiska naturalnego.

Odpady komu­nalne segregujemy w naszych domach, dzieląc je na pięć frakcji:

  1. pojemnik żółty - tworzywa sztuczne i metale, a także opakowania wielomateriałowe,
  2. pojemnik zielony - szkło,
  3. pojemnik niebieski - papier, w tym tektura,
  4. pojemnik brązowy - odpady ulegające biodegrada­cji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, np. roślinnych resztek kuchennych,
  5. pojemnik czarny - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne tzw. „odpady resztkowe”.

Chcesz być EKOlogiczny i EKOnomiczny - ogranicz zakupy a tym samym produkcję odpadów, zanim wyrzucisz zastanów się czy komuś to się nie przyda, a jak już wyrzucasz odpady to do właściwych pojemników, by nie trafiły na wysypisko a służyły nam ponownie.

To takie proste! Inni już to wiedzą, a Ty? Nie bądź w tyle!

 c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_02_segregacja-3.png