c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_01_schronisko_umowa_schronisko-111.jpg

 

21 stycznia 2020 r. w siedzibie Schroniska dla Osób Bezdomnych przy al. Tysiąclecia 32d w Bolesławcu nastąpiło podpisanie porozumienia międzygminnego w sprawie  powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom.

W Bolesławcu  Schronisko dla Osób Bezdomnych prowadzi bolesławiecki oddział PCK.

Porozumienie dotyczy obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu gmin: Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Nowogrodziec i Osiecznica. Umowa określa dla każdej z gmin ilość miejsc w „Schronisku dla  Bezdomnych Mężczyzn” oraz  kwotę rocznej dotacji: Gmina Miejska Bolesławiec:19 miejsc - 190.000 zł; Gmina Bolesławiec: 6 miejsc -  60.000 zł; Gmina Gromadka: 3 miejsca -  30.000 zł; Gmina Warta Bolesławiecka:        3 miejsca -  30.000 zł; Gmina i Miasto Nowogrodziec: 3 miejsca        -  30.000 zł; Gmina Osiecznica: 1 miejsce - 10.000 zł. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do partycypacji w kosztach realizacji zadania poprzez przekazywanie Gminie Miejskiej Bolesławiec dotacji celowej w wysokości ¼ ustalonych rocznych kwot, w terminie do 10 dnia  pierwszego miesiąca każdego kwartału. Porozumienie podpisali: wiceprezydent Bolesławca Kornel Filipowicz, wójt Andrzej Dutkowski, wójt Dariusz Pawliszczy, wójt Mirosław Haniszewski, burmistrz Robert Relich, wójt Waldemar Nalazek.

Do schroniska przyjmowani są mieszkańcy miasta i powiatu bolesławieckiego na podstawie decyzji pomocy społecznej. Placówka  zapewnia 35 miejsc noclegowych i ma na celu m.in. zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych. Pracownicy podejmują również działania  aktywizujące, które zmierzają do wyprowadzenia podopiecznych z bezdomności i powrót do życia w społeczności.