Info1 wazneW związku z pojawieniem się na terenach województwa lubelskiego oraz wielkopolskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 , Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu   przypomina  wszystkim osobom   utrzymującym  drób że zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2368) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków: osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązane są do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Ponadto istnieje obowiązek odosobnienia   drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w innymi ptakami szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiając kontakt z drobiem lub utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

Obowiązek zgłaszania dotyczy wszystkich osób  utrzymujących drób lub inne ptaki na potrzeby własne.

Zgłoszenia można składać  osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od poniedziałku  do piątku w godzinach od 7 -15 , lub telefonicznie pod  nr tel. 75 730 10 86.

- Kto będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w których przetrzymuje zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

- Kto nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstw przed przenikaniem czynnika zakaźnego podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

- Kto nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

                                                                                                                   Powiatowy   Lekarz Weterynarii w  Bolesławcu

                                                                                                                               Joanna  Ligór-Tkacz