c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_12_sesja-333.JPG

W dniu 8 stycznia 2020 r. o godz. 9.00

w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201

odbędzie się XV sesja Rady Miasta Bolesławiec

zwołana na wniosek Prezydenta Miasta

 

 Porządek obrad XV sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XV sesji.
  3. Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Bolesławiec.
  5. Zamknięcie sesji.