ogloszenie

Bolesławiec, 2 stycznia 2020 roku.

Oświadczenie Prezydenta Bolesławca - Piotra Romana w sprawie, niedziałającego od 1,5 roku zgorzeleckiego oddziału radioterapii.Od wielu lat znam publiczną służbę zdrowia w Zgorzelcu i oceniam ją wysoko. Wiem, że w niektórych dziedzinach korzystają z niej także mieszkańcy Bolesławca, który jest sąsiadem Zgorzelca. Dzieje się tak, między innymi z pacjentami zapadłymi na choroby onkologiczne z mojego miasta.  Otóż, Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu posiada w leczeniu onkologicznym duży potencjał, a w tym bardzo profesjonalne wyposażenie. Elementem domykającym i niezbędnym (!) jest wyjątkowo nowoczesny oddział radioterapii, który został  oddany w Zgorzelcu 1,5 roku temu i mimo to do dzisiaj nie działa. Sam także uczestniczyłem  w staraniach na rzecz uruchomienia tego oddziału, mając na uwadze dobro mieszkańców Bolesławca i innych z naszego regionu.  Oświadczam, że stanowczo i gorąco popieram działania prowadzące do uzyskania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo dopiero taki stan rzeczy umożliwi nowoczesne i skuteczne leczenie. Wiem, że dzięki temu, tu i teraz, tysiące mieszkańców naszego regionu uzyska szansę na wyleczenie ze śmiertelnych chorób nowotworowych. Będzie się to równało z zakończeniem ich cierpienia, a w dalszej kolejności  powrotem do swoich rodzin i społeczeństwa. Mieszkańcy Zgorzelca, Bolesławca i inni z naszego regionu zasługujemy na dobre leczenie, tutaj u nas na miejscu (!), na równi z mieszkańcami Warszawy, Wrocławia i innych metropolii. 
Prezydent Bolesławca - Piotr Roman