c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_12_20191130_DSC_0232.JPG

Dnia 20 listopada 2019 r. Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień po zapoznaniu się z raportem Zespołu Stypendialnego powołanego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej, postanowiła przyznać łącznie 57 stypendiów w ramach XIX edycji Konkursu Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk".

 

Miłosz Wojtowicz - uczeń klasy V "b" Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu został wyróżniony przez Kapitułę i jako laureat tegorocznej XIX edycji programu, otrzymał jedno z siedmiu rocznych stypendiów naukowych w kategorii klas 4-6 dolnośląskich szkół podstawowych.
W tej kategorii wiekowej, oprócz wyróżnień w dziedzinie nauki, zostało przyznanych jeszcze 6 stypendiów sportowych i 3 artystyczne.

Stypendia, dofinansowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, przyznawane są na podstawie złożonych wniosków, zawierających szczegółowe opisy osiągnięć uczniów w konkursach w dwóch poprzednich latach szkolnych.

Dnia 30 listopada 2019 r. we Wrocławiu w zespole szkół zarządzanych przez FEM, w obecności przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, władz sejmiku samorządowego, fundacji oraz wrocławskich środowisk naukowych odbyła się uroczysta Gala Stypendialna, uświetniona występami artystycznymi chóru uczniów Nutki ATUTki oraz międzynarodowego trio z Liceum ATUT.

Na Galę wraz z laureatami licznie przybyli członkowie ich rodzin
oraz nauczyciele i opiekunowie, dzięki którym uzdolnieni dolnośląscy uczniowie
mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności oraz osiągać liczne sukcesy
naukowe, sportowe i artystyczne.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i cała społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 3 serdecznie gratulują Miłoszowi, wierząc, że dzięki otrzymanemu stypendium będzie mógł nadal rozwijać swoje zdolności i pasje.

Życzymy dalszych sukcesów w nauce. (info SP nr 3)

c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_12_20191130_DSC_0240.JPG