c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_12_choinka-114.JPG

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wypracowanie ostatecznej opinii o przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2020 r.
 3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 8.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji ZRiSS oraz OKiS

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać   wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji ZRiSS na 2020 r.
 3. Plan pracy Komisji OKiS na 2020 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 6. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Statutowej

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 12.00 w Pałacu Ślubów Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Rozpatrzenie wniosku Pana Franciszka Kaśkowa z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie zmiany herbu miasta Bolesławiec.

3.Sprawy bieżące i organizacyjne.

4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji IGPiB oraz RGiF

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Plan pracy Komisji IGPiB na 2020 r.

3.Plan pracy Komisji RGiF na 2020 r.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.

 1. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.