c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_12_2e4-dni-otwarte-2019-w-placowce-strazy-granicznej-w-zgorzelcu-3cf7_850xauto.jpeg

Przedstawienie tematyki handlu ludźmi, możliwość rozmowy z funkcjonariuszami straży granicznej i poznania warunków przyjęcia do służby – to wszystko czeka odwiedzających Placówkę Straży Granicznej w Zgorzelcu podczas organizowanych Dni Otwartych.

 

10 grudnia 2019 r. w godzinach 9:00-14:00 w Placówce Straży Granicznej w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14 odbędą się Dni Otwarte Straży Granicznej.

Będzie możliwość uzyskania informacji na temat warunków zatrudnienia w naszej formacji oraz przedstawiona zostanie problematyka handlu ludźmi. Będzie można zapoznać się z szeroką specyfiką zadań wykonywanych przez Straż Graniczą oraz spotkać się i porozmawiać z funkcjonariuszami SG na temat pełnionej przez nich służby – zaprasza na spotkanie Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

Więcej informacji na temat naboru znajdziecie na stronie internetowej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

https://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/komenda/nabor-do-sluzby/7457,NABOR-DO-SLUZBY-W-NADODRZANSKIM-ODDZIALE-STRAZY-GRANICZNEJ.html

c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_12_Plakat-nabor-A3.jpg