c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_07_rynek-114.JPG

Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. Uzasadnieniem do uchwały jest fakt, że miasto Bolesławiec było członkiem Związku Miast Polskich w latach 1994 – 2011.

Reaktywowanie w styczniu 1991 roku Związku Miast Polskich mającego bogatą tradycję z czasów II Rzeczpospolitej było oczekiwane przez władze miejskie przywróconego w 1990 roku samorządu terytorialnego. Bolesławiec włączył się w działania ogólnokrajowej reprezentacji miast polskich i uczestniczył aktywnie w przygotowywaniu opinii do aktów legislacyjnych dotyczących miast, we współpracy zagranicznej animowanej przez Związek oraz we współpracy pomiędzy miastami, dzieleniu się dobrymi praktykami i doświadczeniami w prowadzeniu gospodarki komunalnej i społecznej miast. Póki te cele były realizowane, póty Bolesławiec był członkiem ZMP. Kiedy działalność Związku uległa presji partyjnej, a w działalności bieżącej zajęto się głównie realizacją własnych projektów, a nie obroną interesów gmin miejskich przed niekorzystnymi działaniami kolejnych rządów, Bolesławiec ze Związku wystąpił (obok wielu innych miast). Zmiany, które obserwujemy w okresie ostatnich lat, przywróciły wiarygodność władz statutowych ZMP, a podejmowane działania znów mają na celu obronę interesów mieszkańców miast. Wiele miast już powróciło do ZMP, w interesie naszego miasta jest też wspólne działanie z najaktywniejszymi gminami miejskimi. Bolesławiec zawsze był i powinien być obecny tam, gdzie decyduje się o rozwoju miast w perspektywie bieżącej (ZMP jest w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu), ale i w ujęciu perspektywicznym.