c_200_140_16777215_00_images_ikony_INFORMACJE.jpgW październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych, które zaczęły obowiązywać od 1 marca 2019 roku.

 W związku z istotnymi, formalnymi zmianami, jakie przyniosły te regulacje, Gmina Miejska Bolesławiec organizuje szkolenie dla przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta, a ubiegających się o dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński. Praktyk, doświadczony szkoleniowiec. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Uczestniczy w ocenie projektów finansowanych z funduszy UE oraz składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 Tematyka szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • konkursy;
  • sprawozdania i rozliczenia;
  • zmiany w drukach ofert, umów i sprawozdań. 

Szkolenie odbędzie się dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej BOK-MCC w Bolesławcu (II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, klubów sportowych), które zamierzają ubiegać się o dotacje na realizację zadań pożytku publicznego. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z nowymi rozporządzeniami i aktualnymi wzorami dokumentów (załączniki).

Zaproszenie.pdf

Rozporządzenie2055.pdf

Rozporządzenie2057.pdf