c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_11_holistyczne_IMG_20191109_135907.jpg

W dniu 9 listopada 2019r. w II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu odbyło się szkolenie w metodzie terapeutycznej HANDLE I stopnia, zorganizowane w ramach tegorocznych bolesławieckich obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

 

Spotkanie szkoleniowe wzbogaciło dotychczasową formułę obchodów ŚDZP w Bolesławcu. Uwzględniało potrzeby specjalistów, opiekunów i rodzin zajmujących się i towarzyszących na co dzień osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Podczas szkolenia metodę HANDLE zaprezentowała Maria Dąbrowska – Jędral, reprezentująca Centrum Rozwoju Relacji „DROGA” z Warszawy. Prowadząca, bazując na zdobytej wiedzy i osobistych doświadczeniach, wprowadziła program HANDLE w Polsce. Metodologię zaczerpnęła od amerykanki, Judith Bluestone, twórczyni HANDLE, czyli holistycznego podejścia do neurorozwoju i efektywnego uczenia się. Uczestników szkolenia zapoznano z ideą i podstawami teoretycznymi metody HANDLE . Szkolenie obejmowało także naukę i doświadczanie skutków prostych, opartych na ruchu ćwiczeń, służących wspieraniu funkcji poznawczych i podnoszeniu jakości funkcjonowania osób nieneurotypowych.

W szkoleniu udział wzięło 26 osób. Wśród nich byli pracownicy dwóch bolesławieckich środowiskowych domów samopomocy, których udział sfinansowano ze środków otrzymanych przez jednostki z rządowego programu „Za życiem”. Uczestnictwo 10 osób (nauczyciele, pedagodzy, rodzice) zostało sfinansowane w kwocie 2.900 zł ze środków budżetu miasta Bolesławiec, przeznaczonych na organizację obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 2019 r. (info II ŚDS)