c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_10_ratusz-445.JPG

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień
20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 8.00 w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji ZRiSS oraz OKiS

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać   wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji ZRiSS za 2019 r.
 4. Informacja dyrektorów instytucji oświaty, kultury i sportu o bieżącej działalności, udzielona w postaci odpowiedzi na pytania Komisji OKiS.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 6. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 7. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji IGPiB oraz RGiF

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji IGPiB za 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji RGiF za 2019 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 6. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 7. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.