c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_11_azbest-112.jpg

W wyniku naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019, Miasto Bolesławiec otrzymało dotację na dofinansowanie zadania  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2019 roku”.

 

Zadanie miało na celu likwidację wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Bolesławiec. Wnioski w tej sprawie składali mieszkańcy, właściciele i użytkownicy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Bolesławca,  a także dzierżawcy działek ogrodowych  Rodzinnych Ogrodów Działkowych,  którzy wcześniej zostali zinwentaryzowani w bazie azbestowej.

Prace obejmowały: odbiór, demontaż płyt cementowo-azbestowych wraz    z załadunkiem oraz transportem i ich unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 36.248,34 , w tym kwota 70% dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest: 25.373,84 . Pozostała kwota 30% w wysokości  10.874,50 zł, stanowiła wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na usunięciu azbestu i wyrobów zawierających azbest w ilości: 61,032 Mg (tony).

c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_11_Zakończenie_zadania_azbest_2019_r..jpg