c_200_140_16777215_00_images_ikony_INFORMACJE.jpgOGŁOSZENIE Prezydenta Miasta z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1570) Prezydent Miasta zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji:

 

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020”;

 

Konsultacje przeprowadzone będą w trybie pisemnego wyrażenia opinii w powyższych kwestiach.

Opinie przyjmowane będą na załączonym do ogłoszenia druku formularza.

Forma i termin składania formularza opisane są na druku.

Projekt uchwały wraz z drukiem formularza są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

Projekt uchwały: TUTAJ

Załącznik: TUTAJ

 

                                                                                                  

                                                                                                    

Archiwum wiadomości

Bolesławiec ul. Nadrzeczna

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information