c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_10_ratusz-444.JPG

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 października 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XII sesja Rady Miasta Bolesławiec

 

Porządek obrad XII sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 września
  2019 r. oraz XI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 8 października 2019 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na
  X sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 września 2019 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
   • Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Bolesławiec, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym,
   • Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Bolesławiec.
 1. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych – Powstańców Warszawy – Warszawska – Gdańska
   w Bolesławcu – część „A”,
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka – Zgorzelecka – Szkolna – Armii Krajowej w Bolesławcu,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok – Ptasia – Storczyków w Bolesławcu,
  • w sprawie nadania nazwy „ulica Jastrzębia” na terenie miasta Bolesławiec,
  • w sprawie nadania nazwy „ulica Wilcza” na terenie miasta Bolesławiec,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. 
   w Bolesławcu na okres przekraczający rok budżetowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Bolesławiec,
  • w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019,
  • zmieniająca uchwałę nr XLIV/453/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.,
  • w sprawie zmiany uchwały nr VII/83/2019 Rady Miasta Bolesławiec
   z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad ich promocji i wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
  • w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
  • w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (Pan Mariusz Zamkotowicz),
  • w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (Pan Kazimierz Łomotowski),
  • w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (Pan Łukasz Klimowski),
  • w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
 1. Sprawy organizacyjne:

7.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.

 1. Zamknięcie sesji.    

Archiwum wiadomości

Bolesławiec ul. Nadrzeczna

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information