c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_10_sp3_rogale_032.jpg

„Czasem mniej znaczy więcej - śladami Świętego Marcina” to tytuł projektu edukacyjnego realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3.

Opiekunami projektu są nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego - Agnieszka Markowicz i Adrian Banyś oraz nauczycielka religii - Halina Rudzik. Projekt ten skierowany jest do całej społeczności uczniowskiej kl. I-VIII, Samorządu Uczniowskiego, rodziców, nauczycieli, głodujących dzieci w Afryce, Rady Rodziców. Jego termin to październik / listopad 2019 r. Wycieczka to pierwsza część projektu edukacyjnego.

W dniu 04.10.2019 r. uczniowie z klasy 7a i 6b pod opieką wychowawców - Agnieszki Markowicz, Adriana Banysia oraz Tomasza Bugaja wzięli udział w wycieczce w ramach I etapu projektu. Uczniowie wspólnie z nauczycielami udali się do „Wioski Smaków” w Lipianach i pod okiem pań brali udział w cudownej przygodzie cukierniczej, która nauczyła ich jak przygotować i wypiekać rogale świętomarcińskie. Młodzież świetnie poradziła sobie także podczas spaceru Szlakiem Lipowego Zagajnika, by zapoznać się z przyrodą wioski oraz znaleźć skarb na zakończenie wyprawy.

Podczas warsztatów i zabaw kulinarnych uczniowie rozbudzili swoje zainteresowania inną kulturą, kształtowali pozytywne postawy, osiągnęli wspólne cele oraz poszerzyli swoje  wiadomości językowe, gdyż podczas warsztatów każdy z nich poznał również nowe słownictwo w języku niemieckim. Oprócz umiejętności i wiedzy kulinarnej, każdy uczestnik został zapoznany z techniką i pracą wykonywaną w zawodzie cukiernika.

Uczniowie przywieźli z wycieczki przepis na rogale świętomarcińskie. Pozyskane wiadomości zostały z kolei rozpowszechnione wśród młodzieży szkolnej. Natomiast klasy VII i VIII uczestniczyły także we wspólnych warsztatach językowych, w czasie których powstały ciekawe prace zawierające przepis na rogale w języku niemieckim i angielskim. Prace uczniów zostały zaprezentowane na gazetkach szkolnych.

Głównym celem projektu jest przybliżenie społeczności uczniowskiej postaci św. Marcina i jego działalności związanej z niesieniem dobra innym ludziom, jak także zapoznanie uczniów z kulturą i tradycją krajów niemieckojęzycznych oraz propagowanie akcji „Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci” związanej ze zbiórką pieniędzy na misje dla głodujących dzieci z Afryki oraz mającej na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby i problemy swoich rówieśników.

Cele szczegółowe projektu to: rozbudzenie zainteresowań uczniów inną kulturą, wzbogacenie słownictwa uczniów w języku obcym, kształtowanie pozytywnych postaw i budowanie wspólnych celów, rozwijanie twórczości i kreatywności plastycznej dzieci oraz rozwijanie współpracy z rodzicami i całą społecznością szkolną. (info Adrian Banyś, Agnieszka Markowicz)