c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_10_ratusz-445.JPG

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

 Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec na dzień 23 października 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca”.
 3. Informacja o zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców na okres zimy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób bezdomnych.        
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 6. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać   posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień
24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji OKiS za rok 2019.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji RGiF oraz IGPiB

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Analiza współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i instytucjami pożytku publicznego.
 3. Zaopiniowanie list mieszkaniowych za III kwartał 2019 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 6. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.