c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_10_utw_72852738_1475166792622625_3505491052171624448_o.jpg

Wykład dra hab. Roberta Kurka, prof. UE „Innowacje w rozliczeniach finansowych” zainaugurował rok akademicki 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu. 12 października 2019 r. po raz trzynasty nastąpiła uroczysta immatrykulacja kolejnych studentów.

 

O popularności kształcenia ustawicznego w ramach UTW świadczy wciąż rosnąca liczba słuchaczy. Aktualnie jest ich 182 w Bolesławcu. Sprawozdanie z licznych działań i inicjatyw  Uniwersytetu Trzeciego Wieku  wygłosiła Wiesława Olczyk, koordynator  UTW. Warto przypomnieć, że słuchaczami UTW są osoby, które ukończyły 55 lat i posiadają status emeryta lub rencisty. UTW ma swoją siedzibę w SP nr 1 przy ul. Jana Pawła II 38c. Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym, rok akademicki trwa od  października do  maja. W ofercie programowej znajdują się: wykłady, zajęcia ruchowo –usprawniające, obsługa komputera, nauka języków obcych, taniec orientalny, warsztaty psychologiczne i malarskie, warsztaty muzyczne (chór). W ramach działalności UTW organizowane są również: wycieczki, wyjazdy do teatru, opery, filharmonii, spotkania integracyjne,  pikniki, Uniwersjada Wodna, Miejska Olimpiada  Seniorów,  wspólny udział w imprezach miejskich. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu został powołany na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Porozumienia między Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu a Prezydentem Miasta Bolesławiec.

W XIII inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu licznie uczestniczyli przedstawiciele środowisk samorządowych, naukowych oraz sympatycy UTW.