c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_10_rocznik_boleslawiecki_rocznik-372.JPG

W piątek, 11 października 2019 r. w Sali Rajców w Bolesławcu odbyła się promocja „Rocznika Bolesławieckiego 2018” – periodyku poświęconego historii i współczesności naszego miasta.

 

„Rocznik Bolesławiecki 2018” liczy 264 strony i podzielony został na 9 bloków tematycznych. Zawiera 45 artykułów dotyczących m.in. lokalnych zagadnień historycznych, relacje ze znaczących dla społeczności lokalnej wydarzeń, zapisy wspomnień bolesławian, opisy twórczości i pasji mieszkańców miasta oraz recenzje i omówienia wydanych w ubiegłym roku publikacji.

Ważną część periodyku stanowi również obszerna kronika oraz relacje z bolesławieckich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

28 września 2019 r. we Wrocławiu odbyło się rozstrzygnięcie drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu im. Anatola Jana Omelaniuka na najlepszą książkę regionalistyczną. „Rocznik Bolesławiecki” został uhonorowany nagrodą specjalną przez kapitułę konkursu w składzie: Bożena Konikowska (przewodnicząca Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej), prof. dr hab. Stefan Bednarek (przewodniczący Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego), Robert Różycki (sekretarz Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego). Jury oceniało poziom naukowy, wartości artystyczne i szatę edytorską zgłoszonych publikacji. Nagrodę przekazano na ręce przedstawicieli redakcji rocznika - Anny Bober-Tubaj (dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) i Grzegorza Matoryna (firma proart) oraz członka Zarządu Głównego Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego – Zygmunta Brusiło.

Organizatorem konkursu im. Anatola J. Omelaniuka są: Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne. Patron konkursu A.J. Omelaniuk był wybitnym regionalistą polskim, zasłużonym w szerzeniu idei regionalnych i inspirowaniu stowarzyszeń regionalnych do działań na rzecz małych ojczyzn.

(na podst. info MC)