c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_10_XV_lecie_sdp_sds-463.JPG

Społeczność II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu odchodzi jubileusz 15- lecia. Dom istnieje od 1 września 2004 r. - Nie istniałby, gdyby nie ludzkie słabości, brak pewnych umiejętności, niezaradność, samotność, trudne życiowe chwile.

W tym domu wierzymy jednak, że każdą słabość – jeśli się chce- można przekuć w siłę, codziennie osiągać i widzieć sukcesy, choćby najdrobniejsze oraz, że każdy i w każdym czasie posiada wewnętrzne skarby, jak choćby: rozmaite umiejętności, możliwości różno zmysłowego poznawania świata i innych ludzi, obecność, gotowość do pomocy i nieustannego rozwoju. I może znalazłby się ktoś wątpiący, jednak prawda o nieustającym rozwoju jest niepodważalna, bo to w Środowiskowym Domu splatają się drogi, poznajemy osobiste historie życiowe, wymieniamy się doświadczeniami, musimy myśleć nie tylko o sobie, ale objąć uwagą wszystkich obecnych przy wspólnym stole -  mówi Agnieszka Pisarek-Grzesiak, która od początku kieruje placówką.

Uroczyste obchody jubileuszowe zaplanowano na 10 października w CIK „Orzeł”. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ przypada w dniu tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla trzydziestu osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Od momentu powstania II Środowiskowego Domu Samopomocy dewizą placówki jest, iż „Każdy jest tu ważny i potrzebny, bo wnosi do społeczności skarby swojej niepowtarzalnej osobowości”.

Najważniejszym zadaniem Domu jest prowadzenie postępowania wspierająco–rehabilitacyjnego, tj. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach terapeutycznych, niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego i godnego życia. Podopiecznych Domu wspiera dziewięcioosobowy zespół, w tym kierownik – psycholog, instruktorzy terapii zajęciowej, technicy fizjoterapii, logopeda, pielęgniarka. Zespół wspierająco-rehabilitacyjny prowadzi oddziaływania terapeutyczne. Oferta terapeutyczna II Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje: terapię sztuką, biblioterapię, muzykoterapię, trening umiejętności społecznych i spędzania czasu wolnego, naukę czynności życia codziennego (samoobsługa), trening kulinarny, trening ekonomiczny, zajęcia komputerowe, zajęcia rewalidacyjne, socjoterapię, rehabilitację ruchową, trening relaksacji, zajęcia na basenie, zajęcia logopedyczne, poradnictwo psychologiczne, także dla rodzin uczestników zajęć, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych.

Uczestnicy terapii mają okazję rozwijania własnych zainteresowań oraz potencjałów twórczych w specjalnie do tego przystosowanych pracowniach: plastycznej, stolarskiej, muzycznej, gospodarstwa domowego, kulinarnej, rehabilitacyjnej, rewalidacji.

Jubileusz 15-lecia był doskonałą okazją do podziękowań wszystkim zaangażowanym osobom, instytucjom, stowarzyszeniom, które na co dzień współpracują z II Środowiskowym Domen. Była to również wspaniała sposobność do zaprezentowania twórczości i umiejętności jego domowników. – Każdy uczestnik zajęć naszego Domu do wyjątkowy, niepowtarzalny skarb. A rocznica działalności Domu jest wspaniałą okazją, by tym bogactwem się pochwalić przed światem – mówi Agnieszka Pisarek-Grzesiak.