szkola_specjalna-304.JPG

W poniedziałek, 2. września dzieci z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych zaczęły naukę w nowej szkole. Otwarcie szkoły, która przeszła generalna przebudowę, połączono z Dolnośląską Inauguracją Roku Szkolnego.

Nowa siedziba Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu usytuowana jest przy ul. Bankowej 8. W roku szkolnym 2019/2020, w 26 oddziałach uczyć się będzie 119 podopiecznych. Poza nauką, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu gwarantuje swoim uczniom także rehabilitację oraz rozwój zainteresowań na poziomie indywidualnie dostosowanym do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Szkoła została wyposażona w nowoczesne sale rewalidacyjno-wychowawcze, dostosowane do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto, w budynku utworzono pracownię komputerową, salę gimnastyczną, świetlicę, salę doświadczeń świata, warsztaty przysposobienia do życia oraz gabinet pielęgniarki szkolnej. Dzięki różnorodnym formom pracy terapeutycznej Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów i pozwala doskonalić różnorodne umiejętności.

W celu zapewnienia pełnego komfortu i bezpieczeństwa, szkolne toalety zaopatrzono w specjalistyczną armaturę łazienkową, pozwalającą na wygodne korzystanie. Dodatkowo, wyeliminowano wszelkie bariery architektoniczne, które mogłyby utrudniać codzienne funkcjonowanie uczniom borykającym się z różnorodnymi ograniczeniami ruchowymi.


Wewnątrz budynku zamontowano dwie windy o specjalnych kabinach, przeznaczonych do transportu osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Dokonano także wymiany wszystkich okien, dzięki czemu w szkole będzie cieplej, a wydajna wentylacja zapewni właściwą cyrkulację powietrza. Natomiast przed budynkiem, powstało boisko z bezpieczną nawierzchnią i plac zabaw doposażony w przyrządy gimnastyczne przystosowane dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W ramach prac dodatkowych - wykraczających poza pierwotny plan - całkowicie odnowiono elewację budynku. Po przebudowie budynek spełnia restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe.

Budynek przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu należał do Gminy Miejskiej Bolesławiec. Od lat nie był poddawany kompleksowym remontom. Jego pierwotny stan w zupełności odbiegał od nowoczesnych standardów oraz technicznych wymogów niezbędnych przy pracy z osobami niepełnosprawnymi. W wyniku porozumienia Samorządów – miejskiego oraz powiatowego – przyjęto uchwałę Rady Miasta Bolesławiec o przekazaniu Powiatowi Bolesławieckiemu budynku przy ul. Bankowej 8. W lipcu 2017 roku podpisano notarialną umowę darowizny.

Przebudowa obiektu przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu rozpoczęła się w 2018 roku. Jego wartość oszacowano na 1 790 000 zł. Powiat Bolesławiecki, jako organ prowadzący dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, dzięki partnerskiej współpracy z niemieckim Powiatem Bautzen, otrzymał dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach projektu „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławiec i Bautzen”. Środki finansowe w kwocie 402 000 euro pochodzą z Programu Współpracy INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014 – 2020. Łączny koszt przebudowy szkoły wyniósł 6 100 000 zł.

Pałacyk przy ul. Zgorzeleckiej 28 w Bolesławcu od 1986 roku był siedzibą Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Swój obecny kształt zawdzięcza gruntownej przebudowie, której w XIX wieku dokonał możnowładca - hrabia von Pückler. Po jego śmierci pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli. W 1920 roku został nabyty przez magistrat Bolesławca i przeznaczony na Dom dla Młodzieży. Znajdowała się w nim także biblioteka i czytelnia miejska. Z upływem czasu stan techniczny pałacu oraz jego wygląd uległy znacznemu pogorszeniu.  Budynek przestał spełniać wymogi niezbędne do nauki dzieci z niepełnosprawnościami.

(info: Starostwo Powiatowe)

Archiwum wiadomości

Bolesławiec ul. Nadrzeczna

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information