c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_06_ratusz_06_2019-113.JPG

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 9 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie list mieszkaniowych za II kwartał 2019 r.
  3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.