c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_06_jeleniogorska_zatoka-117.JPG

Urząd Miasta w Bolesławcu odebrał prace przy budowie zatoki parkingowej na ul. Jeleniogórskiej koło ośrodka sportowo – rekreacyjnego „Leśny Potok”.

 

 

W ramach zadania wykonana została  zatoka autobusowa w ciągu ul. Jeleniogórskiej, po lewej stronie jezdni drogi powiatowej. Zatoka została wykonana przy zachowaniu istniejących parametrów technicznych drogi. Długość peronu zatoki autobusowej wynosi 20 m, szerokość peronu – 1,50 – 2 m. Zakres robót obejmował m.in. korytowanie podłoża, wykonanie konstrukcji o nawierzchni z kostki betonowej, obramowanie krawężnikiem betonowym. Wartość  zadania wynosi  74 tys. zł. Wykonawcą robót jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu.

Zatoka autobusowa zacznie spełniać swoją funkcję od 20 czerwca. Wówczas będzie obowiązywać nowy rozkład jazdy autobusów MZK.