c_200_140_16777215_00_images_ikony_UWAGA.jpg

Prezydent Miasta apeluje do mieszkańców Bolesławca o zachowanie ostrożności w związku z aktywnością firm żerujących na ludzkiej naiwności i obiecujących załatwienie dotacji tj. dofinansowania z RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – działanie 3.3.e. na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne.

 

Podmioty te w chwili obecnej nasiliły swoje działania na terenie Dolnego Śląska i przybierają one formę spotkań z mieszkańcami, którym proponuje się podpisywanie umów o dotację, co jest daleko idąca manipulacją, żerującą na niewiedzy mieszkańców.

W związku z powyższym wyjaśniamy:

Miasto Bolesławiec wraz z kilkoma innymi gminami przystąpiło do „Koalicji na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”, której liderem jest:

- Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą przy ulicy Stalowej nr 2 w Świdnicy.

Lider w imieniu ww. gmin, z dniem 26 kwietnia br., złożył wniosek do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej o uzyskanie dofinansowania zadania. Instytucja ta ma około pół roku na rozpatrzenie wniosku.

Po tym okresie uzyskamy informację, czy dofinansowanie zostanie nam udzielone oraz w jakiej wysokości. Jeśli dofinansowanie zostanie nam udzielone wówczas poinformujemy mieszkańców o naborze wniosków na wymianę starych źródeł ciepła na nowe.

Komunikat w sprawie realizacji projektów grantowych Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej:

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1290-komunikat-w-sprawie-realizacji-projektow-grantowych-nr-rpds-03-03-01-ip-01-02-324-18.html?highlight=WyJycGRzLjAzLjAzLjAxLWlwLjAxLTAyLTMyNCIsMTgsInJwZHMuMDMuMDMuMDEtaXAuMDEtMDItMzI0IDE4Il0=