c_200_140_16777215_00_images_ikony_goloszenie.jpg

Prezydent Miasta Bolesławiec zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
z zakresu  kultury fizycznej na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu na istniejących obiektach sportowych w Bolesławcu

 

Ogłoszenie